Huisregels/Tarieven/Algemeen

U hoeft niets mee te brengen, alle benodigde spullen zijn aanwezig.
Kom op tijd! Het kan zijn dat ik na onze afspraak nog een afspraak heb staan.
Het kan dus zijn dat als u te laat komt, die tijd van uw massagetijd afgaat; het te betalen tarief blijft gelijk.
U dient kort voor de behandeling te hebben gedoucht, dit uit hygiënisch oogpunt.
De massageruimte is op de eerste verdieping, die bereikbaar is middels een trap.
Voorafgaand aan de (eerste) massage hebben we een kennismakingsgesprek.
Houd dus rekening met 5-10 minuten extra tijd naast de massagetijd.
U dient uw onderbroek aan te houden tijdens de massage/behandeling.
Trek niet het beste ondergoed aan, er kan tijdens de behandeling olie op komen.
Ik probeeer de massage zoveel mogelijk op u persoonlijk af te stemmen, al zal de eerste keer meer een algemene massage zijn. Als u vaker komt, dan kan ik de massage steeds beter op uw persoonlijke wensen afstemmen.

Tarieven
Behandeling / massage van een half uur   25,00 euro
Behandeling / massage van drie kwartier   35,00 euro
Behandeling / massage van een uur         45,00 euro
Behandeling stoelmassage                        15,00 euro
Betaling kan uitsluiten in contanten

Als u een hotstone massage wilt, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak.
Dit in verband met de voorbereiding die ik nodig heb voor deze massage.

Algemene voorwaarden

Intakegesprek en uw gezondheid
In het intakegesprek gaan we u algemene gezondheid bespreken om te controleren of er spraken kan zijn van een contra indicatie waardoor er geen massage gegeven kan worden. Is er sprake van medische klachten, bent u onder behandeling van een arts of specialist of gebruikt u medicijnen (of geestverruimende middelen) die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient u dit tijdens het intakegesprek te melden.
Algemeen
Woesaa verleent geen therapeutische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen of u een behandeling mag ondergaan. U ondergaat een behandeling altijd onder eigen risico.
Uitsluiting van behandeling
Woesaa behoudt zich het recht voor iemand van behandeling uit te sluiten ook als er sprake is van een contra indicatie. Woesaa heeft het recht de opdracht te annuleren indien er naar het oordeel van de masseur sprake is van een onhygiënische situatie.
Massage
Indien u verhinderd bent kunt u de afspraak 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail afzeggen. Word niet binnen de hiervoor gestelde termijn afgezegd, dan wordt de helft van de kosten van de behandeling alsnog in rekening gebracht.
Privacy
Uw persoonlijke en medische gegevens worden, zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.